CA SUSANNA VIAGGI - Zuzana Škarvadová

Mobil: 00420 607 101 707

E-mail: info@susanna-viaggi.cz

Všeobecné podmínky

1. SMLUVNÍ VZTAH
Smluvní vztah mezi CA SUSANNA VIAGGI (dále jen CA) a jednotlivci nebo organizacemi jako klienty CA se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a je upraven těmito všeobecnými podmínkami

2. PŘIHLÁŠENÍ A POTVRZENÍ ÚČASTI
K uzavření smluvního vztahu mezi zákazníkem a CA dochází zasláním řádně vyplněné přihlášky do CA. U osob mladších 18 let je zapotřebí souhlasu jejich zákonného zástupce. Přihláška platí i pro všechny další osoby na ní uvedené. Za smluvní závazky dalších přihlášených osob ručí objednavatel jako za své vlastní.

3. ÚHRADA APARTMÁ
CA vyžaduje zaplacení zálohy za apartmá zároveň s odevzdáním závazné přihlášky. Zákazník dostane od CA Stvrzenku o zaplacení, Voucher a další potřebné pokyny po zaplacení celé částky.

4. ZRUŠENÍ ZE STRANY ZÁKAZNÍKA
Zákazník má právo kdykoliv odstoupit od smlouvy. Smluvní vztah je zrušen ke dni, kdy zákazník vyplní formulář Storno účasti a zašle ho do CA. Pokud je zrušení smluvního vztahu zasláno písemným sdělením, je vztah zrušen ke dni, kdy CA bylo doručeno písemné oznámení zákazníka formou doporučeného dopisu. Storno poplatky účtuje CA ve výši

Stornováno Poplatek
46 a více dní před termínem 200,- Kč za osobu
45 až 35 dnů před termínem 30% z ceny apartmánu
34 až 10 dnů před termínem 50% z ceny apartmánu
9 až 0 dnů před termínem 100% z ceny apartmánu

V případě, že zákazník za sebe sjedná náhradníka, nebudou účtovány žádné storno poplatky. Za změnu rezervace jako je prodloužení či zkrácení doby pobytu, změna termínu nebo změna ubytovací kapacity, kterou provede zákazník do 30 dnů před termínem, zaplatí paušální poplatek 100,- Kč/os.

5. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
Vyplněním a podpisem příslušné kolonky v Závazné přihlášce zákazník bere na vědomí a souhlasí se Všeobecnými podmínkami.

© 2009-2023 CA SUSANNA VIAGGI - Verze: 1.4                         Všeobecné podmínky